Δ. Συμβούλιο

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ » Δ. Συμβούλιο

Επισκέψεις στη Σελίδα Δ.Σ. Free Counter

Γκουσιόπουλος Εμμανουήλ      

 

Πρόεδρος

Χρούσης Στέργος

 

Αντιπρόεδρος

Χατζημιχάλη Ιουλία

 

Γραμματέας

Κακιάλου Δέσποινα

 

Ταμίας

Αγαπητού Νεκταρία

 

μέλος

Παπαθεοδώρου Μανωλίτσα

 

μέλος

Χατζηλευτέρη Αικατερίνη

 

μέλος