Η ΡΟΔΟΣ

Το νησί της Ρόδου βρίσκεται στο σταυροδρόμι δυο μεγάλων θαλάσσιων διαδρομών της Μεσογείου, ανάμεσα στο Αιγαίο πέλαγος και των ακτών της Μέσης Ανατολής όπως είναι η Κύπρος και η Αίγυπτος. Ως σημείο συνάντησης τριών πολιτισμών, η Ρόδος έχει γνωρίσει πολλούς πολιτισμούς.

Κλασική Περίοδος - Ρωμαϊκή Περίοδος - Βυζαντινή Περίοδος - Ιπποτική Περίοδος - Οθωμανική Περίοδος  - Ιταλική Περίοδος - Σύγχρονη Περίοδος