ΧΟΡΗΓΟΙ

Για την έκδοση του Βιβλίου - Φάνες ήθη και έθιμα από θετρικές παραστάσεις στην Φανενή διάλεκτο, αναμνήσεις και εκδηλώσεις.

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ν. Τσ. Φρόνας

Γ. Τσ. Φρόνας

Αφοί Φρόνα

Απ. και Έλλη Κυριατσούλη

Πολιτιστικός Σύλλογος Φανών "Ο Πρόδρομος"

 

ΔΩΡΗΤΕΣ

Παν. Α Χαμουζάς

Χρ. Ελ Θεοδοσίου

Ι. Μ. Κυριατσούλης

Ι. Ευσταθίου

Μ. Ευσταθίου

Ανώνυμος

Μ. Καΐκης Φαρμακείο Φανών

Μ. Ι. Κυριατσούλης

Ι. Ε. Θεοδοσίου